Om oss

CMedical Sperm & Egg Bank

[rank_math_breadcrumb]

Vävnadsbanken där spermier och ägg förvaras ligger i nära
anslutning till mottagningen CMedical Fertilitet GynHälsan.

Spermier och ägg som doneras till CMedical Sperm & Egg Bank är främst till för att hjälpa patienter som är under pågående behandling vid CMedical Fertilitet GynHälsan, dvs för par eller ensamstående där ett behov av donerade spermier eller ägg föreligger för att uppnå graviditet.

Det nära samarbetet mellan CMedical Fertilitet GynHälsan och CMedical Sperm & Egg Bank gör att spermier och ägg alltid finns att tillgå och att de par eller ensamstående som önskar påbörja behandling inte behöver vänta på att få tillgång till donerade ägg eller spermier när det behövs. Samarbetet möjliggör också en hög och säker kvalitetskontroll.