Om oss

C-Medical Sperm & Egg Bank

[rank_math_breadcrumb]

Vävnadsbanken där spermier och ägg förvaras ligger i nära
anslutning till mottagningen C-Medical Fertilitet GynHälsan.

Spermier och ägg som doneras till C-Medical Sperm & Egg Bank är främst till för att hjälpa patienter som är under pågående behandling vid C-Medical Fertilitet GynHälsan, dvs för par eller ensamstående där ett behov av donerade spermier eller ägg föreligger för att uppnå graviditet.

Det nära samarbetet mellan C-Medical Fertilitet GynHälsan och C-Medical Sperm & Egg Bank gör att spermier och ägg alltid finns att tillgå och att de par eller ensamstående som önskar påbörja behandling inte behöver vänta på att få tillgång till donerade ägg eller spermier när det behövs. Samarbetet möjliggör också en hög och säker kvalitetskontroll.