Att bli äggdonator

- så här går det till

[rank_math_breadcrumb]
Efter att en första intresseanmälan om att få donera ägg inkommit till oss kontaktas du för inbokande av ett besök. Alla besök och utredningar är kostnadsfria, läkemedel likaså. Efter genomförd donation betalas en ekonomisk ersättning ut.
Vid donation av ägg ska du:

Äggdonator - steg för steg

1: Ett första besök bokas för information och fördjupat samtal.
En hälsodeklaration fylls i och information gällande rutiner och regelverk för att bli äggdonator presenteras. För att bli donator ska individen vara psykiskt och fysiskt frisk.
2: Läkarbesök och gynekologisk undersökning.
Ett blod- och urinprov lämnas. Gynekologen går igenom hälsodeklarationen samt att en fördjupad gynekologisk bedömning görs. Ultraljud utförs för att bedöma bufferten av ägg. Blodprov- och urinprov lämnas och analyser för sexuellt överförbara sjukdomar, blodsjukdomar samt att vissa genetiska sjukdomar görs. En psykosocial bedömning av beteendevetare ingår också.
3. Slutlig läkarbedömning.
Om inget avvikande hittas kan planering inför donationen påbörjas. Innan detta görs är det även önskvärt att ett dokument i form av ett ”personligt brev” skrivs av donatorn. Denna handling arkiveras med övriga journalhandlingar i 70 år, detta för att möjliggöra för det framtida barnet att få veta lite mer om sitt genetiska ursprung.
4. Detaljerna runt hormonstimuleringen och efterföljande ägguttag planeras.
Antalet gånger som varje kvinna donerar ägg kan variera, allt från en till maximalt sex gånger.
5: Ekonomisk ersättning.

Efter genomförd donation betalas 8.000 kr per donationstillfälle ut.

Följande analyser utförs på blod- eller urinprovet:

 • HIV I/II
 • HTLV I/II
 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • Syphilis
 • Klamydia
 • Gonorre
 • Blodgruppering
 • Kromosomanalys
 • Spinal Muskelatrofi
 • Cystisk Fibros
 • Thalassemi
 • Sickle Cell Anemi
 • Ärftlig dövhet
Sex månader efter den första spermie- eller äggdonationen tas ett nytt blodprov för att utesluta HIV I/II, HTLV I/II, Hepatit B, Hepatit C och Syphilis. Under tiden fram till dess förvaras spermierna/äggen i karantän för att säkerställa att inte eventuellt smittade spermier/ägg används. När de sista provsvaren kommit som visar att inte någon form av smitta föreligger görs spermierna/äggen tillgängliga för donation.
All donationsverksamhet lyder under sekretesslagen, det betyder att inga uppgifter om kontakt med oss eller uppgifter rörande donatorn lämnas ut till utomstående.