CMedical
Sperm & Egg Bank

Vi möjliggör nyskapande av liv. Välkontrollerade donatorer rekryteras där högkvalitativa spermier och ägg hanteras och förvaras i vår vävnadsbank.

Spermier och ägg från välkontrollerade donatorer

CMedical Sperm and Egg Bank vill skapa förutsättningar för nytt liv. I vår bank finns spermier och ägg från välkontrollerade donatorer som alla på frivillig basis önskat hjälpa till för att skapa möjligheter för barnlösa par eller ensamstående kvinnor att bli föräldrar.

Donation av spermier eller ägg - skapande av nytt liv

En spermie- eller äggdonator bidrar till att skapa nytt liv. För de flesta är detta den huvudsakliga orsaken till att vilja donera spermier eller ägg. Andra fördelar med att bli donator är att en noggrann kostnadsfri hälsokontroll utförs. För män görs även en spermieprovsanalys på laboratoriet hos oss. För kvinnor utförs en gynekologisk undersökning där aktuell och framtida fertilitet skattas samt att nuvarande status gällande buffert av ägg i äggstockarna bedöms. En ekonomisk kompenstation betalas också ut efter varje godkänt donationstillfälle.

Nyheter