[rank_math_breadcrumb]

Ny VD för Minerva Medica AB

Under hösten 2022 tar Lisa Alin över som VD för Minerva Medica AB. Hon efterträder Helena Åkerud som är fortsatt aktiv i bolaget på senior position.

Lisa Alin har arbetat som barnmorska på Minerva Medica AB:s kliniker sedan 2010 och som verksamhetsutvecklare det senaste året. Hon har även varit verksamhetschef för StudentGyn, en av klinikerna inom företaget.

Jag har stort förtroende för att Lisa kommer att leda företaget framåt i en positiv utveckling. Hon har bred kompetens inom området och har arbetat med verksamhetsrelaterade frågor hos oss i en längre tid, säger Helena Åkerud.

Helena Åkerud, grundaren av Minerva Medica AB, har fortsatt stort ansvar inom organisationen och driver utvecklingen av företagets nuvarande och framtida kliniker. Hon behåller även sin plats i styrelsen och sin roll som medicinskt ansvarig läkare. Det är sedan våren 2022, när Minerva Medica slogs samman med C-Medical Sverige, som Helena behövts inom fler delar av koncernen.

Om Minerva Medica och C-Medical

Minerva Medica AB grundades 2014 och består idag av tre kliniker i Uppsala och Stockholm: GynHälsan/StudentGyn, GynHälsan Fertilitetsklinik och C-Medical Gynekologi och Fertilitet. Minerva Medica AB är dotterbolag till C-Medical AS – ett norskt privatfinansierat vårdföretag med svensk filial.

C-Medical AS är specialiserade inom urologi, gynekologi och fertilitet och består idag av 10+ kliniker i Norge och Sverige.

Flera nyheter